Farnosť Čierne

Rímskokatolícka Cirkev

Oznamy
Časopis Naša žilinská diecéza v elektronickej podobe.
FlipBook (listovanie na webe):

http://www.nasadieceza.sk/elektronicka-verzia-majoveho-cisla

Sväté omše budú vysielané naživo prostredníctvom YouTube kanálu: Farnosť Čierne naživo.


Odkaz na YouTube kanál:

https://www.youtube.com/channel/UCelCGEadFkXLDEEAUcPcHcw?view_as=subscriber

Avšak dnes ešte na facebooku.

Obnovenie verejného slávenia bohoslužieb

Drahí bratia a sestry, tak konečne sme sa dočkali. V pondelok boli zverejnené prvé informácie, ktoré sa týkajú obnovenia verejného slávenia bohoslužieb. Od piatku 8.5. budú verejné bohoslužby aj v našich dvoch kostoloch, dovtedy musíme zabezpečiť niektoré náležitosti, ktoré sa týkajú hygieny, organizácie či elektronického zápisu. Samozrejme kapacita sa nedá využiť ešte naplno, preto počet miest v kostoloch bude limitovaný, aby mohli byť medzi veriacimi požadované rozostupy 2m: Farský kostol sv.Ignáca z Loyoly bude mať kapacitu 40 + 10 (loď kostola + chórus) a Kostol sv.Petra a Pavla na Vyšnom konci 50 + 15 (loď kostola s kaplnkou + chórus).

Zapisovať sa bude dať na našej webovej stránke www.cierne.fara.sk cez elektronický formulár na konkrétnu svätú omšu.
Keďže záujem bude zrejme väčší ako sú naše momentálne možnosti, poprosím sa zapísať jednej osobe, predovšetkým čo sa týka nedele alebo soboty večer (v sobotu večer bude sv.omša o 18,30 h s platnosťou na nedeľu v Kostole sv.Petra a Pavla na Vyšnom konci), iba raz za tieto 2 po sebe idúce víkendy. Ohľadom svätých omší počas týždňa, na tie všeobecne chodilo menej ľudí a preto spomínané kapacity by mali stačiť pre všetkých, ktorí prejavia záujem, ale na piatok kedy chodilo viac osôb sa prosím radšej zapíšte. Vždy však pamätajme aj na ostatných, aby každý mal možnosť aspoň raz byť za toto obdobie (do ďalšej 4. fázy uvoľňovania podmienok) osobne v kostole. Starším a skúsenejším, verím, že pomôžu so zápisom ich deti či vnúčatá.

Pri vstupe do kostola poprosím, aby si každý dezinfikoval ruky či už vlastnou dezinfekciou, alebo tou, ktorá tam bude nachystaná. Poprosím, aby ste zachovávali usmernenia usporiadateľov a sadali si na vopred označené miesta. Keď sa kapacita kostola naplní, ostatní musia zostať stáť vonku a tiež dodržať dvojmetrové odstupy. Sväteničky zostávajú naďalej prázdne, v laviciach nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. V rade na sväté prijímanie budeme takisto zachovávať dvojmetrové odstupy.

Zároveň pripomínam vyjadrenie Sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska: "Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.“

„Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery."

Už sa veľmi teším na osobné stretnutie pri slávení svätých omší z našich kostolov.

S úctou a v modlitbe Peter Švec, farár

Najbližšie sväté omše v našej farnosti:
Piatok 29.5.2020 17,30 Farský kostol sv.Ignáca z Loyoly
Sobota 30.5.2020 18,30 Kostol sv.Petra a Pavla na Vyšnom konci (s platnosťou na nedeľu)
Nedeľa 31.5.2020 7,20 Farský 8,45 Vyšný 10,15 Farský

V skratke:

1. Dodržiavame všetky stanovené nariadenia
– nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a priestoru, vetranie, odstup medzi osobami minimálne 2 metre, obmedzenie fyzického kontaktu, dobrý zdravotný stav, účastníkom nebola nariadená karanténa a podobne.

2. Kapacita našich kostolov je momentálne: Farský sv.Ignáca: 40 loď kostola +10 chórus Kostol sv. Petra a Pavla na Vyšnom konci: 50 loď kostola s kaplnkou + 15 chórus

3. Na konkrétnu svätú omšu sa môžete prihlásiť prostredníctvom elektron.formulára na www.cierne.fara.sk (hneď pod týmto oznamom).

Rezerváciou miesta v tabuľke si v kostole zaručíte miesto, avšak nie konkrétne miesto podľa tabuľky. V kostole sa riaďte podľa pokynov usporiadateľov.

4. Neprihlásení môžu byť počas slávenia vonku pri kostole, pričom musia dodržať stanovené podmienky.

5. Na svätú omšu stačí prísť max 15 min pred začatím, svätý ruženec sa pomodlite doma!

6. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.

7. Naďalej platí dišpenz od povinnosti nedeľného slávenia liturgie.

8. Priamy prenos z nášho farského kostola v nedeľu o 10:15 budeme zabezpečovať aj naďalej prostredníctvom nášho YouTube kanála: Farnosť Čierne naživo

9. Poprosím tých, ktorí sa zapíšete ako usporiadatelia, aby ste prišli 30 min pred svätou omšou.

Zapíšte sa na svätú omšu teraz.


Piatok 29.5 2020

17:30 Farský kostol sv.Ignáca z Loyoly

Sobota 30.5 2020

18:30 Kostol sv.Petra a Pavla na Vyšnom konci (s platnosťou na nedeľu)

Nedeľa 31.5.2020

7:20 Farský kostol sv.Ignáca z Loyoly - Omša určená pre seniorov!

8:45 Kostol sv.Petra a Pavla na Vyšnom konci

10:15 Farský kostol sv.Ignáca z Loyoly

Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší.
Ustanovenia Sväté prijímanie
×

30.May 09:02

Oznamy VII. Veľkonočná nedeľa 24. mája 2020
Liturgický kalendár Utorok Sv.Filipa Nériho, kňaza
 • Omše cez týždeň
 • PONDELOK 17,00 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL SPOVEĎ 16,30 - 17,00
  UTOROK 17,00 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL SPOVEĎ 16,30 - 17,00
  STREDA 17,30 FARSKÝ SV. IGNÁC SPOVEĎ 17, 00 - 17,30
  ŠTVRTOK 7,30 VYŠNÝ SV.PETRA A SV.PAVLA SPOVEĎ 7,00 - 7,30
  PIATOK 17,30 FARSKÝ SV. IGNÁC SPOVEĎ 17, 00 - 17,30 KRÁTKA ADORÁCIA SOBOTA 18,30 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL - NEDEĽNÁ
  NEDEĽA
  ZOSLANIA DSV
  7,20 FARSKÝ 8,45 VYŠNÝ 10,15 FARSKÝ
 • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Všetkým PBZ.
 • Na budúcu nedeľu sme mali mať prvé sväté prijímanie; pre farnosti a teda pre nás
 • v kostole sa však ani po uvoľnení 4.fázy nič nemení; naďalej musíme dodržiavať 2m

  rozostupy a teda miesta v kostole sú v obmedzenom počte. Ako som písal pred

  mesiacom rodičom cez edupage, prvé sväté prijímanie odkladáme až na koniec

  septembra, kedy verím, že už nebudú žiadne obmedzenia, čo sa týka počtu ľudí v kostole

  a na slávnosť môžu prísť okrem detí aj ich rodičia, krstní rodičia, či starí rodičia. Presný

  dátum upresníme neskôr.

 • Ponuka pre deti: Deti, teraz po sv.omši si v sakristii zoberte ďalšiu nálepku do vašej
 • brožúrky, staršie nálepky si môžete zobrať v predsienke kostola.

 • Počas sv.omší dodržiavame naďalej všetky hygienické nariadenia: rúška, dezinfekcia rúk, rozostup 2m....atď.
 • Na konkrétnu svätú omšu cez víkend sa môžete prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na www.cierne.fara.sk. Počas týždňa sa nezapisuje, pretože nie je treba.
 • Neprihlásení môžu byť počas slávenia vonku pred kostolom (rozostup 2m).
 • Naďalej platí dišpenz od povinnosti nedeľného slávenia liturgie.
 • Priamy prenos z nášho farského kostola v nedeľu o 10:15 budeme zabezpečovať aj naďalej prostredníctvom nášho YouTube kanála: Farnosť Čierne naživo
 • Po každej sv.omši sa modlíme novénu k Duchu Svätému.
 • K dispozícii je aj najnovšie číslo Katolíckych novín č.21 i časopisu Naša žilinská diecéza so stálymi rubrikami: zo života diecézy, článok o sv. Jánovi Pavlovi II. z príležitosti 100 rokov od jeho narodenia, rozhovor so stálym diakonom Jozefom Poláčkom, s manželmi Jopčíkovcami zo Zákopčia, pekné svedectvo rodiny z Iraku, ktorá bola zasiahnutá vyčíňaním Islamského štátu, niekoľko rád pre záhradkárov, tip na výlet...cena je 1,- euro
 • Peter Svec


  Duchovné prijímanie
  V týchto dňoch, keď budeme sláviť sv. omšu len prostredníctvom médií a nebudeme môcť prijať Ježiša v Eucharistii, môžeme ho prijať duchovným spôsobom.  "Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“. Svätý Ignác z Loyoly povzbudzuje v tom zmysle, že duchovné prijímanie je výborným prostriedkom na to, aby sme vrúcne a opravdivo pristupovali k svätému prijímaniu."

  MODLITBA DUCHOVNÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
  (podľa sv. Alfonza z Liguori)

  Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


  Skúste novinku:


  Staršie oznamy:
  Skúste novinku:


 • Oznamy VI. Veľkonočná nedeľa 17. mája 2020 (20.May 23:53)

 • Oznamy V. Veľkonočná nedeľa 10 . mája 2020 (13.May 16:27)

 • Oznamy IV. Veľkonočná nedeľa 03. mája 2020 (05.May 22:28)

 • Oznamy III. Veľkonočná nedeľa 26.apríla 2020 (26.Apr 19:09)

 • Oznamy Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (12.Apr 21:46)

 • Sväté omše v TV LUX počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb (25.Apr 21:12)

 • Sväté omše v TV LUX počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb (21 Apr. 21:43)

 • Piatok 8.5.2020 17:30 Farský kostol sv.Ignáca z Loyoly

  Liturgický kalendár

   
  Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie