Farnosť Čierne

Rímskokatolícka Cirkev

Oznamy
Časopis Naša žilinská diecéza v elektronickej podobe.
FlipBook (listovanie na webe):

http://www.nasadieceza.sk/elektronicka-verzia-majoveho-cisla

Sväté omše budú vysielané naživo prostredníctvom YouTube kanálu: Farnosť Čierne naživo.


Odkaz na YouTube kanál:

https://www.youtube.com/channel/UCelCGEadFkXLDEEAUcPcHcw?view_as=subscriber

Avšak dnes ešte na facebooku.

Nové oznamy:


Kliknutím na túto ikonku sa Vám zobrazia oznamy.

Zapíšte sa na svätú omšu teraz.


Zapisovanie už nieje potrebné. Vďaka novému nariadeniu sa v kostoloch zvýšila kapacita natoľko, že zápis už nieje nutný.

Kliknutím na obrázok sa obrázok zväčší.
Sväté prijímanie
×

Duchovné prijímanie
V týchto dňoch, keď budeme sláviť sv. omšu len prostredníctvom médií a nebudeme môcť prijať Ježiša v Eucharistii, môžeme ho prijať duchovným spôsobom.  "Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“. Svätý Ignác z Loyoly povzbudzuje v tom zmysle, že duchovné prijímanie je výborným prostriedkom na to, aby sme vrúcne a opravdivo pristupovali k svätému prijímaniu."

MODLITBA DUCHOVNÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA
(podľa sv. Alfonza z Liguori)

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Staršie oznamy:
Skúste novinku:


 • Oznamy Nedeľa Najsvätejšej Trojice 7.júna 2020 (09.Jun 20:46)

 • Oznamy Nedeľa zoslania Ducha Svätého, 31. mája 2020 (06.Jun 09:00)

 • Oznamy VII. Veľkonočná nedeľa 24. mája 2020 (30.May 09:02)

 • Oznamy VI. Veľkonočná nedeľa 17. mája 2020 (20.May 23:53)

 • Oznamy V. Veľkonočná nedeľa 10 . mája 2020 (13.May 16:27)

 • Oznamy IV. Veľkonočná nedeľa 03. mája 2020 (05.May 22:28)

 • Oznamy III. Veľkonočná nedeľa 26.apríla 2020 (26.Apr 19:09)

 • Oznamy Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (12.Apr 21:46)

 • Sväté omše v TV LUX počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb (25.Apr 21:12)

 • Sväté omše v TV LUX počas zákazu verejného slávenia bohoslužieb (21 Apr. 21:43)

 • Piatok 8.5.2020 17:30 Farský kostol sv.Ignáca z Loyoly

  Liturgický kalendár

   
  Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie